GRAAFINEN SUUNNITTELU

Laadukkaasti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti

Suunnittelu lähtee asiakkaan tarpeista, jotta graafisesta ilmeestä ja mainospalveluiden tuotteista on mahdollisimman paljon hyötyä asiakkaalle. Laadukkaan työn on kestettävä aikaa ja muotivirtauksia.

Graafinen ilme

Päätuotteeni on organisaation graafinen ilme – persoonallinen ja erottuva visuaalinen ilme.

Graafinen ilme voidaan luoda myös palvelulle/tuotteelle, jolloin ilme on edustava markkinointiväline.

Visualisointi

Suunnittelu lähtee organisaation/palvelun/tuotteen identiteetin visualisoinnista:

  • tunnuksesta
  • väri- ja kuvamaailmaan ja
  • typografiaan

sekä niitä soveltaen erilaisiin graafisiin mainostuotteisiin kuten mm.

  • verkkosivustot
  • sosiaalisen median sivustot,
  • sähköiset dokumentit,
  • multimediaesitykset,
  • esitteet,
  • lomakkeet,
  • muut painotuotteet ja mainosmateriaalit.

PALVELUT